Diamine - Lilac Satin

Wishlist: (2)

Diamine Shimmertastic Ink Series

เป็นหมึกรุ่นใหม่จากทาง Diamine ที่เพิ่มลูกเล่นในการผสมเกล็ด/ผงสีเงินและสีทองลงไปในน้ำหมึก
หลังจากเขียนเสร็จ เวลาหมึกแห้งแล้วก็จะมีประกายสีเงินหรือสีทองสวยงามมาก

รูปทรงของขวดเป็นรูปทรงกลม ทรงสูงสวยงาม
ขนาดบรรจุอยู่ที่ขวดละ 50ml. 

ความเห็นของลูกค้า (2 คน)

  • 50.00% Complete (success)
    1
  • 50.00% Complete (warning)
    1
  • 0.00% Complete (danger)
    0
-
2022-04-09 10:48:45

-
2019-02-04 20:34:45

เขียนได้ไม่ลื่นเท่า carbon platinum

ดูความคิดเห็นทั้งหมด