The PIPS Cafe' เป็นร้านที่เกิดจากคนที่รักในการใช้ปากกาหมึกซึม และก็ได้พบว่าในบ้านเรา ทางเลือกของคนที่ชื่นชอบในสินค้าเหล่านี้ มีน้อยเหลือเกิน ทางเราจึงได้ไปสรรหาของต่างๆที่น่าสนใจ มาให้กับคนที่รักปากกาและเครื่องเขียนเหมือนกัน ให้ได้มีความสุขกันอย่างง่ายๆ โดยไม่ต้องไปหิ้วมาจากต่างประเทศ หรือมาคอยลุ้นว่า ของที่เราสั่งมาจากต่างประเทศนั้น จะแตกหักเสียหายหรือไม่ (โดยเฉพาะขวดหมึก ^^) "Writing is Meditation"